Friday, January 27, 2017

ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து...- பகுதி 1-பேரினத்தொடர்பு

லெமூரியா மற்றும் மடகாஸ்கருடனானநமது கலாச்சார, வாழ்வியல் ஒற்றுமைகளைப் பற்றி எழுதிய பின்பு, மேலும் சில விசயங்களைப் பற்றி எழுதத் தோன்றியது. புத்தகங்களிலும், இணையத்திலும் படித்ததை வைத்து, முடிந்தளவுக்கு கோர்வையாக சிறு சிறு பகுதிகளாக எழுதலாமென்று இருக்கிறேன். எழுதப்போவதில் நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிந்திருக்கலாம். மற்றவர்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம். அதனால் எல்லாவற்றையும் எழுதுவதுதான் நியாயம். தவறிருந்தால் சுட்டிக்காட்டுங்கள். திருத்திக் கொள்கிறேன்.
ஆப்பிரிக்கா என்றவுடன் நமக்கு நினைவுக்கு வருவது கருத்த சுருட்டைமுடி மனிதர்கள், கொளுத்தும் வெயில், பாலைவனங்கள், காட்டு விலங்குகள், ஆதிவாசிகள், கொஞ்சம் படித்தவர்களுக்கு உள்நாட்டுப் போர் விவகாரங்கள், நிறையப் படித்தவர்களுக்கு கிம்பர்லி ப்ராசஸ்.
வெகுஜனத்திற்கு அமெரிக்கா மேல் இருக்கும் மோகம் போல், ஆப்பிரிக்கா மீது ஒரு க்யூரியாசிட்டி உண்டு. காரணம் மேற்கூறிய எதுவாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம். பொருளாதாரம், அரசியல் தவிர்த்து ஆப்பிரிக்கா முக்கியத்துவம் பெறுவது அறிவியல் காரணங்களுக்காக. குறிப்பாக அகழ்வாராய்ச்சி மற்றும் மரபியல் என்று சொன்னால் மிகச்சரியாக இருக்கும்.
உலகில் இங்கு நடத்தப்பட்ட மரபியல் சோதனைகள் அளவு வேறு எங்கும் நடத்தப்பட்டிருக்கிறதா என்று தெரியவில்லை. காரணமில்லாமல் ஏதோ ரேண்டம் ப்ராசஸ் முறையில் ஆப்பிரிக்கா ஆய்வாளர்களின் தேர்வாக இருக்கவில்லை. இங்கு கிடைத்த அளவு உயிரின மரபணு வகைகள் வேறெங்கும் கிடைக்கவில்லை. இவ்வளவு பன்முகத்தன்மை கொண்ட படிமங்கள், மரபணுக்கள் வேறெந்த நிலப்பரப்பிலும் இல்லை. அதனால்தான் ஜோகனெஸ்பர்க்கிற்கு அருகே இருக்கும் இடம் "மனித இனத்தின் தொட்டில்" (Cradle of Mankind) என்று அழைக்கப்படுகிறது.
இந்தக் காரணங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு "Out Of Africa" எனும் தியரி முன்வைக்கப்பட்டது. அதாவது இன்று உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் மனிதர்கள் அனைவருமே ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து இடம்பெயர்ந்து வந்தவர்கள் என்பதுதான் அது. அதாவது இன்றைக்கு ஆசியன், அமெரிக்கன், யூரோப்பியன் என்று இனவகைப்படுத்தப்பட்டாலும் உங்கள் தொடக்கம் ஆப்பிரிக்கன் என்கிற மாஸ்டர் ரேஸில் இருந்துதான் என்பது இந்தத் தியரியின் சாராம்சம். 
இதோடு சேர்த்து முன்வைக்கப்பட்ட இன்னொரு தியரி "Multiregional". இரண்டு தியரிகளுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகளைப் பார்ப்போம்.
1) Out Of Africa - "ஹோமோ எரெக்டஸ்" எனும் உயிரினம் (Homo Erectus) பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்து, ஹோமோ செப்பியன்ஸ் ஆக மாறி, அதன் பின்னர் ஹோமோ செப்பியன்ஸ்கள் ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து இடம்பெயர்ந்தார்கள்.
2)Multi-regional - "ஹோமோ எரெக்டஸ்கள்" அடுத்தகட்ட பரிணாம வளர்ச்சிக்கு முன்னரே ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து இடம்பெயரத் தொடங்கிவிட்டன. வெவ்வேறு நிலப்பரப்புகளுக்கு சென்று தங்கி, வாழ்ந்து, அதன்பின்னர் அங்கங்கே ஹோமோ செப்பியன்ஸ்களாக பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்தனர்.
தியரி ஒன்றின் படி, இப்போதிருக்கும் மனிதர்கள் எனும் உயிரினத்தில் இருக்கும் அனைவருக்கும் (ஹோமோ செப்பியன்ஸ் எனும் species) மரபணு அடிப்படையில் நிறைய ஒற்றுமை இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து வெளியேறியதே பரிணாம வளர்ச்சியடைந்த இப்போதிருக்கும் உயிரினமாகத்தான்.
தியரி இரண்டின் படி, இப்போதிருக்கும் மனிதர்களிடம் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்க வேண்டும். காரணம் இதன்படி இன்றைய மனிதனுக்கு நேர்கீழே இருக்கும் ஹோமோ எரக்டஸ் எனும் உயிரினமாக இடம்பெயர்ந்து அதனில் இருந்து பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்துள்ளோம்.
லத்தீனில் ஹோமோ என்றால் "மனிதன்" என்று பொருள். செப்பியன்ஸ் என்றால் "அறிவுள்ள" என்று பொருள். பரிணாமச் சங்கிலியில் செப்பியன்ஸுக்கு நேரடியாக கீழிருந்த உயிரினங்கள் "ஹோமோ எரெக்டஸ்". எரெக்டஸ் என்றால் லத்தீனில்நேராக நிற்கக்கூடியஎன்று பொருள். கவனிக்க வேண்டிய விசயம் என்னவென்றால். "ஹோமோ" என்கிற பேரினத்தில் (ஜீனஸ்) மிச்சமிருக்கும் ஒரே உயிரினம் (ஸ்பீசிஸ்) செப்பியனஸ் மட்டுமே.
இதில் எந்தத் தியரி சரியானது என்ற முடிவுக்கு வருவது எப்படி ? உலகில் பல இடங்களில் இன்று வாழும் மனிதர்களின் டி.என்.ஏக்களை எடுத்து, அதன் மரபணுக்களை, ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட மிகப்பழைய "ஹோமோ செப்பியன்ஸ்" டி.என்.ஏவுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்த்து, அதில் ஒற்றுமை இருந்தால் முதல் தியரி சரி.ஏனென்றால் இத்தனை ஆண்டுகள் பரிணாம வளர்ச்சிக்குப்பின் ஒற்றுமை இருக்கிறதென்றால், அங்கிருந்துதான் நம் பயணம் தொடங்கியிருக்க வேண்டும் என்கிற முடிவுக்கு வர இயலும். ஒரு வேளை ஒற்றுமை இல்லையென்றால், பரிணாம வளர்ச்சியில் இதற்கு முந்தைய உயிரினமாக இருந்த பொழுது ஒற்றுமை இருந்திருக்கலாம். ஆனால் இந்த உயிரினமாக வளர்ச்சி அடைந்த பின்பு ஒற்றுமை இல்லை. நாம் பல்வேறு இடங்களில் தனித்தனியாக பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்தோம் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம்.
உதாரணமாக மனிதனுக்கும் சிம்பன்ஸிக்கும் இருக்கும் டி.என்.ஏக்கள் 95 சதவிகிதம் ஒத்துப் போகும். இருந்தாலும் நமக்குள் எவ்வளவு வேறுபாடுகள் இருக்கின்றன ? காரணம் இரண்டும் "ஹோமினிடே" எனும் குடும்பத்தில் இருந்து பிரிந்து, இருவேறு பேரினங்கள் வழியாக வளர்ச்சியடைந்த வெவ்வேறு உயிரினங்கள். மனிதர்கள் ஹோமோ எனும் பேரினத்தின் வழி வந்தவர்கள். சிம்பன்ஸிகள் "பேன்" எனும் பேரினத்தின் வழி வந்தவை.
இந்த அறிவியல் வகைப்பாட்டை (Scientific Classification) எளிதாகப்புரிந்து கொள்ள இவ்வாறு எடுத்துக்கொள்ளலாம்,
Kingdom-->Phylum or Division-->Class-->Order-->Family-->Genus-->Species.
Family – குடும்பம் (E.g Hominidae)
Genus –
பேரினம் (E.g Homo, Pan)
Species –
உயிரினம் (E.g.Sapiens, Erectus)
இந்த இரண்டில் எந்தத் தியரி சரி ? எது தவறு ? அதிலிருந்து மேற்கொண்டு நடந்த ஆய்வுகள் என்னென்னெ என்பதை அடுத்தடுத்த பதிவுகளில் பார்க்கலாம்.
தொடரும்..


No comments: